Podczas wizyty w Irlandii w dniach 30 września – 1 października 2017 Szefowa MEN – Minister Anna Zalewska – uczestniczyła w posiedzeniu Rady Konsultacyjnej przy Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Irlandii.

Rozmowy na temat dwujęzyczności, promocji języka polskiego za granicą, a także rozwijania e-zasobów to główne kwestie poruszane podczas spotkań z przedstawicielami polonijnego środowiska oświatowego.

Minister Anna Zalewska podziękowała wszystkim nauczycielom i dyrektorom polskich szkół w Irlandii za ich niezwykłą pracę, codzienny wysiłek i promowanie naszego kraju za granicą. Polską Federację Edukacyjną Irlandii – KID reprezentowali Tomasz Bastkowski, Robert Fabisiak, Krystyna Idzikowska oraz kandydująca do KID – Katarzyna Gurzawska.

Nasza organizacja silnie akcentowała konieczność przeprowadzenia światowej kampanii informacyjnej dotyczącej dwujęzyczności wśród Polaków poza granicami kraju z wykorzystaniem głównych polskich mediów. Zwróciliśmy także uwagę na konieczność przesunięcia uwagi na dzieci w wieku od 1 do 4 lat oraz systemowe wsparcie polskich przedszkoli za granicą.

Pani Minister z wielką życzliwością i zainteresowaniem odniosła się do naszych postulatów.