INFORMACJE OGÓLNE

POLSKA SPOŁECZNA SZKOŁA w Carlow powstała 17 października 2012 roku jako wspólna inicjatywa rodziców i nauczycieli. Zajęcia organizowane są w soboty i stanowią uzupełnienie edukacji irlandzkiej na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Realizujemy program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP z wykorzystaniem zatwierdzonych przez Ministerstwo podręczników. Zajęcia lekcyjne odbywają się w soboty od godziny 9:00 do 14:05. Poprzez naukę i zabawę umożliwiamy naszym najmłodszym bezstresowe przejście w progi szkoły podstawowej. Zapewniamy naszym dzieciom i młodzieży pomoc pedagoga szkolnego, terapię logopedyczną oraz socjoterapeutyczną.

Po lekcjach, w godzinach 14:05 – 15:30 prowadzimy koła zainteresowań: taneczno – rytmiczne i plastyczno – artystyczne. Posiadamy bibliotekę dla dzieci i rodziców, która z dnia na dzień wzbogaca się o nowe pozycje.