INFORMACJE OGÓLNE

Polska Szkoła w Dundalk powstała w marcu 2012 roku pod patronatem Polish Parents Association oraz Szkoły SEN w Dublinie, jako inicjatywa nauczycieli, a przede wszystkim rodziców mieszkających w Dundalk i okolicach co.Louth. Zajęcia organizowane są od września 2012 roku w soboty i stanowią uzupełnienie edukacji irlandzkiej na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Polska Szkoła w Dundlak realizuje program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP, z wykorzystaniem rekomendowanych przez MEN podręczników, materiałów oraz nowoczesnych form i metod nauczania.

Chcemy zapewnić naszym uczniom oraz rodzicom jak najatrakcyjniejszą i pełną ofertę poprzez nauczanie: języka polskiego, historii , geografii, kultury i sztuki , matematyki oraz języków obcych. Najmłodszym zapewniamy przygotowanie do startu w szkole w języku polskim poprzez zabawę i naukę dostosowaną do indywidualnych możliwości dziecka. Odpowiadamy również na apel naszch Irladzkich Przyjaciół i zapewniamy klasy języka polskiego specjalnie dla nich, dotyczy to zarówno dzieci jak i dorosłych. Nastawieni jesteśmy na integrację i współpracę z lokalnymi szkołami irlandzkimi.