INFORMACJE OGÓLNE

Szkoła POLCA została powołana przez organizację pożytku społecznego – Polish Language, Culture, and Affairs (POLCA), której głównym celem jest wspieranie integracji i kształtowanie polskiej tożsamości w Irlandii Północnej oraz rozwój edukacji polskiej. Szkoła POLCA przyjmuje uczniów od 3 roku życia. W grupach dzieci młodszych (3, 4, 5 i 6 lat) nauczyciele skupiają się na rozwinięciu i utrwaleniu podstawowych umiejętności językowych, które posłużą jako fundament, na którym będzie można ,,budować” język w późniejszych latach. Starannie przygotowane spójne programy nauczania i stymulujące środowisko całkowitego zanurzenia w języku polskim służą osiągnięciu tego celu. Oferujemy też Kółka Zainteresowań, które dostarczają dzieciom okazji do spędzania ciekawie czasu z rówieśnikami i używania polskiego podczas zabaw, zajęć sportowych, przedmiotowych i hobbistycznych