Polska Federacja Edukacyjna Irlandii KID spotkała się z Ministrem Edukacji Irlandii Richardem Brutonem i Ministrem ds. Równości, Integracji i Imigracji Davidem Stantonem 22 lutego w hotelu O’Callaghan Alexander Hotel w Dublinie. Tematem spotkania, zainicjonowanego przez Dyrektor Polskiej Szkoły „Kleks” w Arklow Monikę Kostkę, było wprowadzenie języka polskiego do szkół irlandzkich.

Minister przyjął list w tej sprawie podpisany przez 13 polskich szkół i organizacji, i z zainteresowaniem wysłuchał argumentów strony polskiej, pozytywnie odnosząc się do pomysłu.

W tym bardzo ważnym dla naszej społeczności szkół polskich i organizacji edukacyjnych w Irlandii i Irlandii Północnej wydarzeniu, wzięli udział przedstawiciele Zarządu KID w osobach prezesa Tomasza Bastkowskiego z Dublina, wiceprezes Agnieszki Currie z Galway, członków Zarządu: Moniki Kostki z Arklow, Marii Szczepańskiej z Carlow, Agnieszki Matys z Dublina, Roberta Zborowskiego z Carlow, oraz Jarosława Tajkowskiego z synem Allanem z Dublina.

Co omawiane było na forum publicznym spotkania? Rola religii i wyznania w procesie rekrutacji uczniów do szkoły i możliwe metody przyszłych. Na spotkanie i konsultacje zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji zainteresowanych w temacie alternatywnych szkół narodowych, w tym przedstawiciele mniejszości narodowych i religijnych. Według Ministra Brutona, rodzice którzy nie są wierzący nie powinni czuć się niekomfortowo w systemie edukacyjnym Irlandii, szczególnie w procesie rekrutacyjnym, przez które przechodzi każdy uczeń, co za tym idzie rodzic.

Jednocześnie należy z szacunkiem traktować rodziców, którzy w swojej wierze jednak postanowią kształcić dzieci. Wszystkie zainteresowane strony zgadzają się, że typy szkół powinny odzwierciedlać zmiany demograficzne i kulturowe współczesnej Irlandii.