INFORMACJE OGÓLNE

Blue Magic Academy, z siedzibą w Abbotstown, umożliwia graczom wybór jednego z trzech poziomów trudności – rozwoju, elity, elity profesjonalisty do trenowania pod najwyżej sklasyfikowanymi trenerami UEFA A i UEFA Elite Youth A 3 razy w tygodniu, co tydzień, przez cały rok okrągły rok.