INFORMACJE OGÓLNE

Misją klubu Celtic Tigers jest dążenie do doskonałości sportowej oraz inspirowanie i wspieranie rozwoju charakteru i ducha jego członków. Promując tradycyjne wartości sportu: atletyzm, sport, dyscyplinę i samoocenę, popularyzacja Olimpijskiego Zapaśnictwa Freestyle i budowanie optymalnego poziomu umiejętności, ducha zespołu i zdrowego stylu życia u wszystkich uczestników, niezależnie od ich wieku. Klub ma za zadanie zapewnić wszystkim młodym utalentowanym członkom, którzy poświęcają wymagany czas i wysiłek na postęp w dyscyplinie Olympic Freestyle Wrestling, światowej klasy system szkolenia, a także możliwość konkurowania na poziomie krajowym i reprezentowania Irlandii na głównych międzynarodowych turniejach, mistrzostwach Europy i Świata