• KID - POLSKA FEDERACJA EDUKACYJNA W IRLANDII

Aktualności

II Europejska Konferencja Metodyczna dla nauczycieli polonijnych

Przedstawiciele naszej szkoły, w osobach Tomasz Bastkowski i Alina Godlewska, są w trakcie II Europejskiej Konferencji Metodycznej dla nauczycieli polonijnych, […]

Wizyta Minister Anny Zalewskiej

Podczas wizyty w Irlandii w dniach 30 września – 1 października 2017 Szefowa MEN – Minister Anna Zalewska – uczestniczyła […]

KID spotyka się z Ambasadorem RP Ryszardem Sarkowiczem

Kwestie nowych projektów polonijnych, a przede wszystkim prezentacja KID – Polska Federacja Edukacyjna Irlandii, były tematem spotkania z Ambasadorem RP […]

Wielki rodzinny festyn i VI Olimpiada Szkół Polonijnych w Irlandii i Irlandii Północnej

imieniu Polskiej Szkoły SEN mamy ogromną przyjemność zaprosić na Wielki Rodzinny Festyn, który odbędzie się 13 maja na terenach zielonych […]

Spotkanie z dyrektorem biura do spraw kontaktu z Polakami za granicą Kazimierzem Kuberskim i Konsulem Tomaszem Orczykiem

25 lutego w Polskiej Szkole SEN odbyło się spotkanie z Dyrektorem Biura do Spraw Kontaktu z Polakami za granicą Kazimierzem […]

Polska Federacja Edukacyjna Irlandii KID na spotkaniu z ministrem!

Polska Federacja Edukacyjna Irlandii KID spotkała się z Ministrem Edukacji Irlandii Richardem Brutonem i Ministrem ds. Równości, Integracji i Imigracji […]