25 lutego w Polskiej Szkole SEN odbyło się spotkanie z Dyrektorem Biura do Spraw Kontaktu z Polakami za granicą Kazimierzem Kuberskim i Konsulem Tomaszem Orczykiem. W spotkaniu uczestniczył Prezes KID Irlandia Tomasz Bastkowski i członek zarządu Agnieszka Matys.

Rozmowy oscylowały głównie wokół problematyki związanej z sytuacją polskich szkół w Irlandii, nagłośnienia kampanii informacyjnej dotyczącej dwujęzyczności i zaniedbań edukacyjnych wynikających z niskiego procentu uczniów polskiego pochodzenia uczęszczających do polskich szkół.

Dyskusja toczyła się również wokół tematu wprowadzenia języka polskiego do szkół irlandzkich. Zarówno Kazimierz Kuberski, jak i Tomasz Orczyk życzliwie odnieśli się do pomysłów i wniosków prezentowanych podczas spotkania.