INFORMACJE OGÓLNE

„W dzieciństwie niewiele zależy od nas samych wiele zaś od tych, którzy są z nami.” (B. Racławski). Pragniemy, aby każdy dzień spędzony w „Happy House” był dla dziecka pełen wrażeń i niezapomnianych chwil. Zapewniamy opiekę oraz korzystne warunki edukacji. Promujemy zdrowy styl życia i aktywność ruchową na świeżym powietrzu. Stwarzamy atmosferę domu rodzinnego, aby dziecko czuło się w naszym przedszkolu bezpiecznie. Rozumiemy indywidualne potrzeby każdego dziecka, potrafimy się do nich dostosować.

Stwarzamy każdemu dziecku szansę wszechstronnego rozwoju. Uczymy dzieci wiary we własne możliwości, rozwijamy w nich optymizm oraz poczucie własnej wartości. Preferujemy ideę podmiotowości w pracy z dziećmi. Dziecko jest dla nas najwyższą wartością – ma swoje prawa, ale i obowiązki. Przedszkole oferuje opiekę full/part time, karnety oraz program ECCE.