INFORMACJE OGÓLNE

Misją szkoły jest nauka (niezapominanie) języka polskiego, historii, tradycji i kultury polskiej. Siedzibą szkoły jest irlandzka szkoła średnia Errigal College, do której uczęszcza 18 polskich uczniów w systemie dziennym od poniedziałku do piątku. Dyrektor Polskiej Szkoły jest nauczycielem w Errigal College. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w każdą niedzielę w Errigal College. Nauczanie odbywa się w czterech oddziałach: dwa oddziały nauczania początkowego, jeden oddział nauczania podstawowego, jeden oddział gimnazjum. Przedmioty nauczania to: język polski, wiedza o Polsce, a także zajęcia sportowo-rekreacyjne.