INFORMACJE OGÓLNE

Polska Szkoła w Dublinie SEN powstała w lutym 2010 roku pod egidą Stowarzyszenia Edukacyjnego Nauczycieli jako wspólna inicjatywa rodziców i nauczycieli mieszkających na co dzień w stolicy Irlandii Dublinie. Zajęcia organizowane są w soboty i stanowią uzupełnienie edukacji irlandzkiej na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Polska Szkoła SEN realizuje autorski program nauczania oparty na Podstawie Programowej dla polskich uczniów uczących się za granicą, wysoko oceniany przez ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kształcimy uczniów od przedszkola do liceum. Zajęcia odbywają się z języka polskiego, matematyki, historii, geografii.

Prowadzimy także zajęcia fakultatywne: teatr, taniec, malarstwo i sztuka, gazeta, klub sportowy, basen, piłka nożna, klub szalonego naukowca i logicznego myślenia, harcerstwo. Zapewniamy naszym uczniom opiekę psychologa oraz logopedy. Dla dorosłych organizujemy nieodpłatne zajęcia z języka polskiego i angielskiego. Jesteśmy w pięknym parku należącym do Katolickiego Instytutu Dla Ludzi Głuchych w scenerii starych drzew, w sąsiedztwie dwóch basenów, hali sportowej i trzech zielonych boisk do piłki nożnej z naturalną trawą. Korzystamy z trzech nowoczesnych budynków na tym samym pięknym terenie.

W ciągu roku szkolnego organizujemy wiele wydarzeń kulturalno-sportowych, w których liczny udział biorą zarówno Polacy, jak i Irlandczycy. Jesteśmy jedyną polską szkołą biorącą udział w Paradzie św. Patryka w Dublinie.