INFORMACJE OGÓLNE

Polska Szkoła Ene Due Rabe działa od 2013 roku. Szkoła, do której chodzi się z przyjemnością, gdzie poznaje się wspaniałych przyjaciół i rozwija nowe zainteresowania. Powstała z potrzeby zapewnienia polskim dzieciom możliwości nauki języka polskiego przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania, aktywizujących uczniów do nauki poprzez gry i zabawy. Dzięki temu kolejny dzień w szkole jest dla dzieci przyjemnością. Zajęcia są zgodne z programem nauczania zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP.

Poza zajęciami podstawowymi z języka polskiego, historii, geografii szkoła oferuje również zajęcia plastyczne, muzyczne, hip-hop, jak i zajęcia z logopedą. Celem szkoły jest utrzymanie polskości wśród dzieci, stworzenie koła przyjaciół oraz pomoc w integracji z lokalnym środowiskiem. Wszyscy nauczyciele posiadają studia magisterskie. Szkoła stanowiąc centrum integrujące dzieci wielu narodowości i kultur, oferuje również zajęcia z języka hiszpańskiego, włoskiego, niemieckiego. Do szkoły uczęszczają dzieci od 3- 14 lat.