INFORMACJE OGÓLNE

Stowarzyszenie Little Homeland- Mała Ojczyzna- jest organizacją non-profit, posiadającą osobowość prawną od 01.06.2011 roku. Do życia zostało powołane 30.05.2011 roku z inicjatywy pana Roberta Fabisiaka- Dyrektora Polskiej Szkoły w Letterkenny. Nazwę dla Stowarzyszenia wymyślił pan Zbigniew Wawrzyniak. Głównym celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz integracji społeczności polskiej, wspieranie innych polskich organizacji i instytucji, a także udzielanie wsparcia i pomocy prawnej, finansowej itp. Polakom mieszkającym w Irlandii. Organizacja ma również za cel integrację społeczności polskiej ze społecznością lokalną.

Stowarzyszenie pozyskuje środki na swoją działalność od osób prywatnych, stowarzyszeń i organizacji, a także z budżetu państwa polskiego i irlandzkiego. Wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych.