KID (Kampania Informacyjna Dzieci – skrót pochodzi od nazwy flagowej akcji szkół polskich w Irlandii promującej dwujęzyczność) to nowo powstała organizacja parasolowa dla polskich szkół, przedszkoli, stowarzyszeń, związków harcerskich, grup rekonstrukcyjnych i wszystkich podmiotów związanych z edukacją w języku polskim i krzewieniem ojczystej kultury w Irlandii i Irlandii Północnej.

Federacja powstała 14 stycznia 2017 i zrzesza obecnie 12 organizacji edukacyjnych. KID – powstał jako odpowiedź na głębokie potrzeby tej części środowiska edukacyjnego Irlandii i Irlandii Północnej, której głos nie był dotąd słyszany. Szkoły i organizacje zrzeszone w Polskiej Federacji Edukacyjnej Irlandii od wielu lat działają na Zielonej Wyspie odnosząc liczne sukcesy i realizując wielkie projekty edukacyjne, polskie i irlandzkie. Teraz razem możemy w sposób systemowy jeszcze lepiej służyć polskim dzieciom, rodzicom i nauczycielom, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, prowadząc otwartą dyskusję, gdzie każde nawet odosobnione zdanie jest ważne i zasługuje na szacunek.

Zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola, związki harcerskie, stowarzyszenia i organizacje polonijne do formalnego uczestnictwa w Polskiej Federacji Edukacyjnej Irlandii lub do merytorycznej i projektowej współpracy.