Kwestie nowych projektów polonijnych, a przede wszystkim prezentacja KID – Polska Federacja Edukacyjna Irlandii, były tematem spotkania z Ambasadorem RP w Irlandii Ryszardem Sarkowiczem, Konsul Katarzyną Smoter i Konsul Małgorzatą Kasperkiewicz.

Rozmowy odbyły się w Ambasadzie RP w Dublinie i przebiegały w przyjaznej, konstruktywnej atmosferze.

Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy aktualni członkowie KID: szkoły polonijne, przedszkola, ZHP i żeglarze. Rozmowy odbyły się w Ambasadzie RP w Dublinie i przebiegały w przyjaznej, konstruktywnej atmosferze. Prezes Tomasz Bastkowski zaprezentował członków KID i przedstawił główne założenia organizacji. Członek zarządu Agnieszka Matys zarysowała pokrótce pomysły projektów polonijnych, jakimi ma zamiar zająć się w najbliższych miesiącach KID.

Była mowa głównie o wprowadzeniu języka polskiego do szkół irlandzkich, kampania informacyjna uświadamiająca rodziców uczniów zdających Leaving Certificate, o możliwości zdawania języka polskiego na irlandzkiej maturze, powstanie podręczników dla szkół polonijnych, wsparcie finansowe olimpiad i konkursów międzyszkolnych dla polskich szkół z całej Irlandii i Irlandii Północnej, powstanie książki o Pawle Strzeleckim.

Wiceprezes KID Agnieszka Currie podkreśliła, że nie tylko polonijne szkoły, ale także inne organizacje polonijne, które mają swój niewątpliwy wkład w edukację polskich dzieci, takie jak np. ZHP, przedszkola, powinny mieć stałe członkostwo w Radzie Konsultacyjnej ds. oświaty przy Ambasadzie RP w Dublinie.